Service Hotline Number 081-357-0142 (24 hours Service)
new_services
new_logo_service
      ด้วยความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจระยะยาว ความรับผิดชอบของเราที่มีต่อลูกค้าจึงมากกว่าการที่จะทำให้บรรลุยอดขายเพียงอย่างเดียว วิศวกรของเราได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจัง โดยผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศให้เข้าใจเครื่องจักรอย่างละเอียด เพื่อสนับสนุนการทำงานของลูกค้าได้อย่างเต็มที่
      เราพร้อมให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ยาวนาน และทำงานร่วมกับวิศวกรของผู้ผลิตสินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทีมบริการของเราเตรียมพร้อมให้บริการลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทันทีและทำงานด้วยหัวใจที่ปรารถนาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้เราให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้กับลูกค้าด้วยหัวใจ ด้วยวิธีการนี้ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้ผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับลูกค้า