DE-STA-CO

img_logo

WORK HOLDING & AUTOMATION SOLUTIONS?FOR EVERY APPLICATION

Positioning our customers for productivity

ผู้ผลิตอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานคุณภาพสูงรายแรกของโลกจากประเทศอเมริกาที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 80 ปี มีอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานให้เลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมีทั้งแบบ Manaul Clamp และ Pneumatic Clamp

Showing 1–6 of 8 results

Sort By
Show per page